خبرهای سایت

عدم دسترسی به سامانه آموزشی در روز پنجشنبه 15 بهمن

 
 
عکس محمد هرندي پور
عدم دسترسی به سامانه آموزشی در روز پنجشنبه 15 بهمن
از محمد هرندي پور در چهارشنبه، 14 بهمن 1394، 3:21 عصر
 

دانش پژوهان گرامی، سامانه آموزش روز پنجشنبه 15 بهمن از ساعت 11 صبح تا ساعت 24 بعلت به روز رسانی در دسترس نمی باشد.